Changes API

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/203814/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529481/",
  "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/",
  "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/",
  "dictionary": null,
  "user": 101,
  "author": 101,
  "timestamp": "2019-05-27T12:46:11Z",
  "action": 5,
  "target": "Броят на точките, които трябва да отбележите до следващото ниво. Сумата от точки на сметка = коефициент за ресторанта * сумата на сметката с отстъпка включително.",
  "id": 203814,
  "action_name": "New translation",
  "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203814/"
}