Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 15,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 6,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T15:08:12Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 202738,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/202738/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 6,
      "author": 6,
      "timestamp": "2019-05-16T15:08:13Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 202739,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/202739/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529470/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:37:50Z",
      "action": 5,
      "target": "Нивото на отстъпка бе добавено успешно",
      "id": 203803,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203803/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529471/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:38:12Z",
      "action": 5,
      "target": "Нивото на отстъпка бе успешно изтрито",
      "id": 203804,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203804/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529472/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:38:30Z",
      "action": 5,
      "target": "Промените в нивото на отстъпката са направени успешно",
      "id": 203805,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203805/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529473/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:38:35Z",
      "action": 5,
      "target": "Период",
      "id": 203806,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203806/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529474/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:39:06Z",
      "action": 5,
      "target": "точки",
      "id": 203807,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203807/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529475/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:39:20Z",
      "action": 5,
      "target": "ресторант",
      "id": 203808,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203808/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529476/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:39:29Z",
      "action": 5,
      "target": "Отстъпка",
      "id": 203809,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203809/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529477/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:39:42Z",
      "action": 5,
      "target": "Код",
      "id": 203810,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203810/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529478/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:39:58Z",
      "action": 5,
      "target": "предишни дни",
      "id": 203811,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203811/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529479/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:40:04Z",
      "action": 5,
      "target": "Дни",
      "id": 203812,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203812/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529480/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:43:33Z",
      "action": 5,
      "target": "Наборът точки се събират от последната промяна на нивото или се ограничават до определения брой дни.",
      "id": 203813,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203813/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://weblate.ucs.ru/api/units/529481/?format=api",
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 101,
      "author": 101,
      "timestamp": "2019-05-27T12:46:11Z",
      "action": 5,
      "target": "Броят на точките, които трябва да отбележите до следващото ниво. Сумата от точки на сметка = коефициент за ресторанта * сумата на сметката с отстъпка включително.",
      "id": 203814,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/203814/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://weblate.ucs.ru/api/components/marketing-desktop/md-discountlevels/?format=api",
      "translation": "http://weblate.ucs.ru/api/translations/marketing-desktop/md-discountlevels/bg/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-31T13:00:08Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 204290,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://weblate.ucs.ru/api/changes/204290/?format=api"
    }
  ]
}