Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 70.0% 71.8% 0.3% 16.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://ucs.ru
Number of strings 5044
Number of words 20605
Number of languages 13
Number of source strings 388
Number of source words 1585
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Armenian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 93.0% 93.0% 99.6% 99.6% 0.2% 85.8% 0.0% 0.0%
English 93.2% 93.2% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French 88.4% 88.4% 88.7% 88.7% 0.5% 15.7% 0.0% 0.0%
German 73.1% 73.1% 68.8% 68.8% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0%
Hungarian 83.5% 83.5% 76.4% 76.4% 0.5% 8.7% 0.0% 0.0%
Japanese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 93.0% 93.0% 99.8% 99.8% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 93.2% 93.2% 100.0% 100.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0%
Lithuanian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0%
Mongolian 93.2% 93.2% 100.0% 100.0% 0.0% 80.9% 0.0% 0.0%
Russian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
4 months ago d.karpov New translation SelfService/default - Kyrgyz
жеткиликтүү -
4 months ago d.karpov New translation SelfService/default - Kyrgyz
Жок
4 months ago d.karpov New translation SelfService/default - Kyrgyz
ЭСКЕРТҮҮ: Сүрөт табылган жок же сүрөт түрү колдоого алынбайт. Максаттуу объект
4 months ago d.karpov New translation SelfService/default - Kyrgyz
Пиво сатуу 18 жаштан ашкан адамдарга инсандыгын тастыктаган документти көрсөткөндө гана жүргүзүлөт. Эгерде алкоголдук ичимдикти берүү учурунда сиз өзүңүздү тастыктаган документти бере албасаңыз - ресторандын кызматкери сизге азыктарды берүүдөн баш тартууга жана акча каражаттарын кайтарып берүү жол-жобосун жүргүзүүгө укуктуу. 18 жашта экениңизге макулсузбу?
4 months ago d.karpov New contributor SelfService/default - Kyrgyz
4 months ago d.karpov New translation SelfService/default - Kyrgyz
бонус картасын кошуу
4 years ago m.antanaitis Translation changed SelfService/default - Lithuanian
Užsakymas Nr. %s, sukurtas %s
4 years ago m.antanaitis Translation changed SelfService/default - Lithuanian
EKJ (elektroninė kontrolinė juosta) tuoj pasibaigs.
4 years ago m.antanaitis Translation changed SelfService/default - Lithuanian
Atsiprašome, kiosksavitarnos terminalas šiuo metu neveikia. Nėra ryšio su serveriu.
4 years ago m.antanaitis Translation changed SelfService/default - Lithuanian
Kortelės skaitymo klaida.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year