Translation status

Strings12
91.6% Translate
Words55
98.1%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
md auth 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% Translate
md autotags 95.0% 97.2% 0.0% 15.0% 0.0% 0.0% Translate
md common 97.7% 98.6% 1.4% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
md composite-discounts 100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
md dashboard 90.9% 85.1% 9.0% 13.6% 0.0% 0.0% Translate
md emailsenderregistration 100.0% 100.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% Translate
md errors 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md guests 98.7% 99.4% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
md guestsprofile 97.8% 98.1% 1.4% 10.1% 0.7% 0.0% Translate
md install 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
md restaurants 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
md schedules 100.0% 100.0% 0.0% 13.8% 0.0% 0.0% Translate
md settings 100.0% 100.0% 0.0% 15.1% 0.0% 0.0% Translate
md tagreference 100.0% 100.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% Translate
md templates 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://md-demo.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:web/marketing_desktop.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/marketing-desktop/md-discountlevels/
Filemasksource/app/i18n/discountlevels/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/discountlevels/ru.json
Translation file source/app/i18n/discountlevels/bg.json
When User Action Detail Object
3 years ago none Committed changes Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
Броят на точките, които трябва да отбележите до следващото ниво. Сумата от точки на сметка = коефициент за ресторанта * сумата на сметката с отстъпка включително.
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
Наборът точки се събират от последната промяна на нивото или се ограничават до определения брой дни.
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
Дни
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
предишни дни
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
Код
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
Отстъпка
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
ресторант
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
точки
3 years ago a.vasilev New translation Marketing Desktop/md discountlevels - Bulgarian
Период
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 12 55
Translated 91.6% 11 54
Needs editing 8.3% 1
Failing check 33.3% 4

Last activity

Last change May 27, 2019, 12:46 p.m.
Last author a.vasilev

Activity in last 30 days

Activity in last year