Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
webman 100.0% 100.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website https://ucs.ru
Number of strings 340
Number of words 956
Number of languages 4
Number of source strings 85
Number of source words 239
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Bulgarian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0%
Hungarian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Russian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
2 months ago none Pushed changes rk_office/webman
2 months ago none Committed changes rk_office/webman - Bulgarian
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Чрез активиране на режима „конфигуриране на последователност“ можете да определите реда, в който се изпълняват създадените правила, като преместите редовете на посочените правила нагоре или надолу.
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Забележка!
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Системата чете списъка отдолу нагоре, ред по ред, започвайки от ред #1 и след това по ред.
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Плъзнете схема или условие тук
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Един вид условие не може да се използва два пъти!
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Пуснете схема или условие тук
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Преместете елемент тук
2 months ago k.spasova New translation rk_office/webman - Bulgarian
Един елемент не може да се използва два пъти!
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year