Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Bulgarian 95.0% 97.2% 0.0% 15.0% 0.0% 0.0% Translate
English 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://md-demo.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:web/marketing_desktop.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/marketing-desktop/md-autotags/
Filemasksource/app/i18n/autotags/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/autotags/ru.json
Number of strings 80
Number of words 292
Number of languages 4
Number of source strings 20
Number of source words 73
When User Action Detail Object
3 years ago none Committed changes Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Nếu số lượng bill có chứa món ăn chỉ định lớn hơn phần trăm thiết lập, sẽ tạm ngưng tự động gắn thẻ cho khách.
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Khi bắt đầu quá trình sắp xếp autotag cho khách, sẽ diễn ra việc phân tích các lần ghé thăm gần đây.
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Bắt đầu tự động gán tag
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Lần khởi động cuối cùng
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Trạng thái
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượng khách
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượng kiểm tra tối thiểu cần thiết để gắn tag tự động, với các món ăn được chỉ định trong các làn ghé thăm được đề cập
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượt ghé thăm gần đây của khách được xem xét trong quá trình gắn thẻ tự động
3 years ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Bình luận tag
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year