Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Bulgarian 95.0% 97.2% 0.0% 15.0% 0.0% 0.0% Translate
English 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website http://md-demo.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:web/marketing_desktop.git
Repository branch master e35295d, 2 years ago
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/marketing-desktop/md-autotags/
Filemasksource/app/i18n/autotags/*.json
Monolingual base language filesource/app/i18n/autotags/ru.json
Number of strings 80
Number of words 292
Number of languages 4
Number of source strings 20
Number of source words 73
When User Action Detail Object
9 months ago none Committed changes Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Nếu số lượng bill có chứa món ăn chỉ định lớn hơn phần trăm thiết lập, sẽ tạm ngưng tự động gắn thẻ cho khách.
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Khi bắt đầu quá trình sắp xếp autotag cho khách, sẽ diễn ra việc phân tích các lần ghé thăm gần đây.
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Bắt đầu tự động gán tag
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Lần khởi động cuối cùng
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Trạng thái
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượng khách
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượng kiểm tra tối thiểu cần thiết để gắn tag tự động, với các món ăn được chỉ định trong các làn ghé thăm được đề cập
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Số lượt ghé thăm gần đây của khách được xem xét trong quá trình gắn thẻ tự động
10 months ago d.james New translation Marketing Desktop/md autotags - Vietnamese
Bình luận tag
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year