Translation status

Strings79
44.3% Translate
Words288
45.4%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
common 74.2% 68.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common-lk 89.4% 90.7% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
settings-lk 14.7% 14.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://kds.ucs.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:KDS/kds-lk-font.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/kdspro/errors-lk/
Filemaskpublic/i18n/errors-lk/*.json
Monolingual base language filepublic/i18n/errors-lk/ru.json
Translation file public/i18n/errors-lk/vi.json
When User Action Detail Object
4 months ago none Resource update KDSPro/errors-lk - Vietnamese
8 months ago none Committed changes KDSPro/errors-lk - Vietnamese
8 months ago d.haipm Translation changed KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Scales connection errorLỗi kết nối với cân
8 months ago d.haipm Translation changed KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Tính toánLỗi cấu hình kết nối lỗicân:
8 months ago d.haipm Translation changed KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Bản quyền không được tìm thấyKhông tìm thấy bản quyền
8 months ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Bản quyền đặt giới hạn tối đa màn hình. Thoát một trong số các màn hình vàGiới hạn bản quyền đã vượt quá. Vui lòng đăng nhập lại hoặc thử lại sau
8 months ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Cannot parse SH-API query Yêu cầu tới SH-API không thể phân tích
8 months ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Không thể kết nối với SH-API
8 months ago d.haipm New contributor KDSPro/errors-lk - Vietnamese
8 months ago d.haipm New translation KDSPro/errors-lk - Vietnamese
Có thể ủy quyền với điều kiệnxác thực quyền bằng cách sử dụng SH-oOnline
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 79 288
Translated 44.3% 35 131
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 23, 2023, 8:42 a.m.
Last author Hai Pham

Activity in last 30 days

Activity in last year