Translation status

Strings483
100.0% Translate
Words1607
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
dmctl 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
domm 100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
dset 100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
qushman 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
sdbcli 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
sh 95.7% 96.4% 0.2% 10.7% 0.0% 0.0% Translate
sh5licen 100.0% 100.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% Translate
shadm 98.6% 98.2% 0.0% 27.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://ucs.ru/products/reliz-2016-goda-storehouse-5-skladskoy-uchet-/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Filemasksdbman.*.xlf
Monolingual base language filesdbman.ru.xlf
Translation file sdbman.vi.xlf
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
4 weeks ago d.haipm New translation StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
Số lượng dung lượng trống trên trang (trường nhị phân) được đặt không chính xác. (Thông tin bổ sung: Số trang)
4 weeks ago d.haipm New translation StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
Lỗi tổ chức bộ đệm (Extras: CACHE_INVALID_PAGE_ADDR hoặc CACHE_INTERSECTED_PAGES)
4 weeks ago d.haipm New translation StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
Chức năng này nhằm mục đích thực hiện các hoạt động không điển hình trên cơ sở dữ liệu máy chủ SDB. Nó không được intened để triển khai cơ sở dữ liệu hoặc nâng cấp. Tiến hành?
2 months ago d.haipm New translation StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
Tiếng việt
4 months ago d.haipm New translation StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
Sh5 build 220: RussianTiếng việt
5 months ago none New string to translate StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
5 months ago none Resource update StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
5 months ago none Committed changes StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
5 months ago d.haipm Translation uploaded StoreHouse5/sdbman - Vietnamese
"Thuộc tính Vai trò|Danh sách Quyền Vai trò của Người dùng đối với Đối tượng Cơ sở dữ liệu"
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 483 1607
Translated 100.0% 483 1607
Needs editing 0.0% 0
Failing check 8.9% 43

Last activity

Last change March 16, 2021, 6:15 a.m.
Last author Hai Pham

Activity in last 30 days

Activity in last year