Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Armenian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Austrian German 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 10.5% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 15.7% 0.0% 0.0% Translate
Georgian 100.0% 100.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 97.3% 96.4% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 6.5% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 1.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 1.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% Translate
Zulu 6.5% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://ucs.ru/products/reliz-2016-goda-storehouse-5-skladskoy-uchet-/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Filemasksh5licen.*.xlf
Monolingual base language filesh5licen.ru.xlf
Number of strings 1596
Number of words 4788
Number of languages 21
Number of source strings 76
Number of source words 228
When User Action Detail Object
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Տարբերակ
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
StoreHouse սերվերի անհամատեղելի տարբերակ
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Վստահ եք, որ ցանկանում եք «% s» լիցենզիան հանել StoreHouse5 տվյալների բազայից?
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Լիցենզիայի սերվեր
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Սերվերին միացման սխալ:
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
StoreHouse- ի օգտատիրոջ անունը կամ գաղտնաբառը սխալ է: \n օգտատիրոջ անունն ու գաղտնաբառը մեծատառ են:
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Ընտրեք օբյեկտը
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Ընտրեք գլխավոր լիցենզիան
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Վերամիացում ...
11 days ago miqayelharutyunyan New translation StoreHouse5/sh5licen - Armenian
Քանակ
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year