Translation status

Strings195
100.0% Translate
Words741
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
back 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
bk 21.1% 20.9% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
core 2.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% Translate
kfc 100.0% 100.0% 0.0% 4.2% 1.4% 0.0% Translate
kfc-amrest 59.0% 62.2% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
kfc-yam 84.6% 90.7% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://usc.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-default-ucs-front.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/default/
Filemasklocalize/*_lng.xlf
Monolingual base language filelocalize/en_lng.xlf
Translation file localize/ky_lng.xlf
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes Kiosk2/default - Kyrgyz
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
Бөлмө тандаңыз
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
Эгерде сиз заказды бонустар менен төлөгүңүз келсе, бонустук картаңызды окурмандын үстүнөн серпиңиз
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
E-Mail
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
SMS
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
бонустар менен төлөө үчүн катталуу
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
Бонустарды төлөө
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
от
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
Алкоголдук ичимдиктерди сатуу 18 жаштан ашкан адамдарга өздүгүн тастыктаган документти көрсөткөндө гана жүргүзүлөт.<br /> Эгерде алкоголдук ичимдикти чыгаруу учурунда сиз өзүңүздү тастыктаган документти көрсөтө албасаңыз, ресторандын кызматкери сизге азыктарды берүүдөн баш тартууга жана акчаны кайтарып берүү жол-жобосун бүтүрүүгө укуктуу.<br /> Сиз 18 жашта же андан улуу экениңизди тастыктайсызбы?
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/default - Kyrgyz
Заказга кайтуу
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 195 741
Translated 100.0% 195 741
Needs editing 0.0% 0
Failing check 2.5% 5

Last activity

Last change Feb. 14, 2023, 8:30 a.m.
Last author Dmitry Karpov

Activity in last 30 days

Activity in last year