Translation status

Strings110
59.0% Translate
Words461
62.2%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
back 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
bk 21.1% 20.9% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
core 2.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 2.5% 0.5% 0.0% Translate
kfc 100.0% 100.0% 0.0% 4.2% 1.4% 0.0% Translate
kfc-yam 84.6% 90.7% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://usc.ru
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Repository git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-kfc-new-front.git
Repository branch master
Repository containing Weblate translations http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/kfc-amrest/
Filemasklocalize/*_lng.xlf
Monolingual base language filelocalize/en_lng.xlf
Translation file localize/ky_lng.xlf
When User Action Detail Object
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
E-Mail
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
SMS
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Алкоголдук ичимдиктерди сатуу 18 жаштан ашкан адамдарга өздүгүн тастыктаган документти көрсөткөндө гана жүргүзүлөт.<br /> Эгерде алкоголдук ичимдикти чыгаруу учурунда сиз өзүңүздү тастыктаган документти көрсөтө албасаңыз, ресторандын кызматкери сизге азыктарды берүүдөн баш тартууга жана акчаны кайтарып берүү жол-жобосун бүтүрүүгө укуктуу.<br /> Сиз 18 жашта же андан улуу экениңизди тастыктайсызбы?
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Түшкү тамак
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Суусундукту тандаңыз
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Тамакты тандаңыз
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Бургер тандоо
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Бардыгы:
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Өзгөртүү
a month ago d.karpov New translation Kiosk2/kfc-amrest - Kyrgyz
Себетке
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 110 461
Translated 59.0% 65 287
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.9% 1

Last activity

Last change Feb. 14, 2023, 8:29 a.m.
Last author Dmitry Karpov

Activity in last 30 days

Activity in last year